Temperatura w pracy

tempe

Co mówią przepisy o temperaturze w pracy?

Na początek tego artykułu mała zagadka. Czy potraficie powiedzieć w zapisach jakich aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się uregulowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy? Oczywiście, większość z Was z miejsca odpowie, że…