Przepisy

bhp-w-szkole

Przepisy BHP w szkole

Wszyscy mamy świadomość, że szkoła jest miejscem, w którym dziecko, zwłaszcza na etapie młodszych klas szkoły podstawowej, spędza większą część dnia. Wiele dzieci pozostaje pod opieką szkoły nie tylko w czasie zajęć dydaktycznych, ale również…


tempe

Co mówią przepisy o temperaturze w pracy?

Na początek tego artykułu mała zagadka. Czy potraficie powiedzieć w zapisach jakich aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się uregulowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy? Oczywiście, większość z Was z miejsca odpowie, że…